19 January 2012

Amaryllis Gervase

Củ lan huệ Gervase nhận cùng lúc với Elvas đến hôm nay đã bung bông. Đây là hình ảnh của em í.

Gervase đã có được 3 vòi bông; vòi đầu tiên đã mãn khai, vòi thứ 2 đang lớn và vòi thứ ba vừa nhú.


Vậy là mình sẽ còn được thưởng thức bông của Gervase dài dài!

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails