19 December 2011

Updates on Elvas and Gervase

Em huệ Elvas của Royal colors, hôm trước ở ĐGT trời ấm áp nên mặc dầu chưa được "ngồi" em í cũng lú ra một vòi bông.
Đem lên TSV hổm giờ trời lạnh, mình sợ cái vòi bông bị "nghẹt" nên ra sức sưởi ấm cho ẻm. Sau một tuần, cái vòi bông đã chui hoàn toàn ra khỏi mình củ.


Trong khí đó em Gervase vẫn chưa thấy gì.Giờ mình sẽ tiếp tục bài sưởi ấm để chúng nó thực thi nhiệm vụ... trổ bông.

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails