14 September 2010

Làm mùa

Thấm thoát mảnh vườn phía dưới đã được thu hoạch xong và chủ vườn lại đã bắt đầu vụ mới. Mặc dầu mỗi vụ chỉ kéo dài chừng 3 tháng, cứ sau một vụ lại thấy người ta cày xới, bổ sung dưỡng chất cho đất.
Ở đây người nông dân làm nông nghiệp bán-công-nghiệp, những khâu nặng như làm đất người ta sử dụng máy kéo.


Chỉ những khâu tỉ mỉ, nhẹ nhàng như trồng cây con thì mới sử dụng sức người mà phụ nữ là chính. Ngay cả khâu tưới tắm người ta cũng dùng hệ thống tưới phun bán-tự-động, tới giờ thì có người đi mở máy bơm cho nước phun. (Mình cũng đang nghĩ đến việc làm hệ thống tưới như thế này cho TSV để đỡ nhọc công bà hàng xóm nay đã yếu đi nhiều vì chứng bịnh thoái hóa cột sống!)


Chỉ một ngày thôi là toàn mảnh vườn nhìn khá rộng đã tươm tất mọi thứ, chỉ còn theo dõi chăm bón và chờ ngày thu hoạch.


Nghe nói mảnh vườn này hàng năm cho thu nhập không dưới 200 triệu đồng. Kể ra làm nông nghiệp ở miền này cũng không quá khổ nhỉ?!

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails