16 October 2009

Thu về

Ở Saigon không thấy mùa thu. Ở TSV cũng không thể nhận ra sự thay mùa nếu không nhìn vào cây cỏ.
Mùa Thu đã hiện về trên cây Trạngnguyên già, chùm lá đỏ trên đầu mấy cái tược non mọc hồi hè hôm nay càng thắm hơn theo tiết trời lạnh thêm.

Giỏ Nasturtium chuyển lá màu vàng, mặc dầu trên cành bông vẫn còn đỏ rực.

Cây phong Liquid amber đem về từ Walnut Creek cũng đã bắt đầu thay màu lá.

Chẳng bao lâu nữa nó sẽ rụng hết lá và chỉ còn trơ lại cành. Nhìn nó, nhớ mùa thu đầu tiên đến Mỹ, cả khu phố đỏ rực màu lá phong.


Mỗi khi bà cháu đi chơi về, mình hay cột Emmy ở dưới gốc cây Liquid amber để cho nó đùa với lá phong rơi trên cỏ.

Chưa biết bao giờ cây phong của mình lớn được bằng thế nhỉ, để nó giúp mình nhận ra mùa Thu đến mà không cần phải tìm kiếm.

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails