09 February 2010

Lan huệ mới

Em huệ di dân từ Mỹ quốc về Việt Nam đã "khai hoa". Mừng quá vì em này mang màu sắc rất đặc biệt: màu cam hồng.
Em xuất xứ từ những hạt giống của Ann, từ Florida, gởi cho mình hồi hè 2007. Mình gieo nó lúc ở WCR. Khi về VN mình cũng mang nó theo cùng với một lô một lốc cây cỏ khác.


Hơn hai năm nay, nó cùng với các bạn bè nhập cư, sống ở TSV. Và dù chưa lớn nó cũng đã có một đám con đeo bám, ngộ ghê. Tết con cọp này nó đã cho ra đời một cái vòi bông 2 búp, sum suê một nhà.


Thêm một màu huệ mới cho TSV.

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails