05 January 2011

Lan huệ Misty - tiếp theo

Em Misty hôm qua bị mắc mưa một chặp lúc chiều tối vì cơn mưa đột xuất. Cái bông nở bữa trước nhìn... buồn buồn.  Sáng nay Misty nở tiếp bông thứ 2.Cứ mỗi ngày một bông thì cũng còn được mấy bữa nữa Misty mới nở xong cả 2 vòi.


Mình cũng vừa thử thụ phấn cho Misty. Không biết là có đậu hay rớt đây. Đằng nào cũng tốt vì Misty vẫn còn yếu sức, năm sau hẵn tính chuyện sinh sản cũng không muộn mằn gì.

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails