11 January 2011

Lan huệ Nymph - Tuyết đào

Thế là em lan huệ Nymph / Tuyết đào, đứa cuối cùng trong 4 đứa huệ của Royal Colors đã bung bông. Thật là mãn nguyện!


Đợt rồi xuống núi mình không đem Nymph theo mà để lại TSV vì em í có "nhiệm vụ" riêng. Sợ để ngoài bà hàng xóm không rành tưới sẽ làm cho ẻm úng nên mình đem vô để trên bệ bếp, mở đèn 24/7. Vừa lên đến nơi hồi khuya mình vội nhìn ngay... whoa em Nymph đã nở tròn trịa một cái bông nhìn rất chi là "sung sức".


Vòi bông thứ nhứt này Nymph chỉ có 3 nụ.  Nhưng không sao, em vẫn còn 1 vòi bông thứ 2 và biết đâu, giống như Sweet Nymph / Mỹ đào, rồi em cũng sẽ tòi thêm vòi bông thứ 3, thứ 4 nữa!


Như một bạn trẻ đã nói, huệ Royal Colors thật là đáng đồng tiền bát gạo!

No comments:

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails