28 September 2009

Mưa hoa

Đúng rồi, phải gọi là mưa hoa cẩm cù mới đúng - cả ba giỏ cẩm cù nở không biết cơ man nào là bông!
Nhiều hoa nhất là Obscura với những chùm bông be bé, màu vàng mật thơm lừng.

Kế đến là Carnosa với những chùm bông trắng, thơm sực nức.

Và cuối cùng là Krimson queen với những chùm bông màu hồng lợt, thơm nồng nàn.

Woa... nhà thơm quá!

1 comment:

hoatamxuan said...

Hoa Cẫm cù của chị đẹp quá.Cẫm cù của tôi(giống hình giửa) ươm nụ hai tháng nay ,còn nhỏ như hạt bắp,chắc chai ngắt rồi!
Trong ba loại nầy,hình trên và dưới cùng chị có tặng tôi đó, mong sớm ra hoa được vậy.Loại lá nhỏ hoa trắng chưa ra hoa sao chưa thấy hình chị hả?

____________________________________________

Cám ơn bạn đã ghé Túy Sơn Viên.
Nếu có thể xin bạn vui lòng để lại vài nhận xét cho chủ nhân biết có khách viếng thăm.
Related Posts with Thumbnails